Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Ik ga uit van het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. Het Nza-tarief voor een behandelsessie van 45 minuten door een GZ-psycholoog is €135,89. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. De indirecte tijd van minimaal 15 min daar omheen aan voorbereiding en afhandeling van acties is in de prijs mee verrekend.

Een behandelsessie duurt in principe 45 minuten, maar dit kan worden aangepast indien nodig.

Een intake duurt meestal 60 minuten en kost €183,44. Bij een intake zit altijd veel indirecte tijd zoals screening aan de telefoon, vragenlijsten en verslaglegging voor client en huisarts, dit valt binnen de prijs.

De kosten voor 60 minuten diagnostiek zijn vastgesteld op €183,44. Ook hierbij zijn verslaglegging, uitwerking en overige acties inbegrepen in de prijs.

Binnen de generalistische basis GGZ wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Dit betekent dat de behandelsessies elke maand worden afgerekend middels Zorgprestaties, waarvan de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) elk jaar opnieuw de tarieven vaststelt. Dit betekent dat je maandelijks een factuur van mij krijgt waarop je verschillende zorgprestaties zoals intake en behandeling kunt zien.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je op de website: www.zorgprestatiemodel.nl.

Meer informatie over de vastgestelde tarieven vind je op de website van de Nza (www.nza.nl).

Vergoedingen

Binnen de praktijk werk ik vooralsnog zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je van mij een maandfactuur krijgt, die je zelf aan mij betaalt. Deze factuur kun je vervolgens zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Je zorgverzekeraar is verplicht de behandeling (gedeeltelijk) te vergoeden. Hoeveel je vergoed krijgt is afhankelijk van jouw polis. Als je een restitutiepolis hebt, ontvang je waarschijnlijk 100% van de nota terug van je zorgverzekeraar. Bij een naturaverzekering wordt meestal tussen de 66-80% vergoed van het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De rest betaal je zelf. Informeer vooraf bij je zorgverzekeraar als je precies wilt weten wat je vergoed krijgt.

Let op: iedere Nederlander heeft een jaarlijks eigen risico van 385 euro. Als een behandeling over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je ook voor het nieuwe jaar weer je eigen risico.

Meer informatie over contractvrije zorg en vergoedingen vind je op www.contractvrijepsycholoog.nl.

Behandeling zonder vergoeding

Als je geen verwijzing hebt van de huisarts of je hebt geen classificatie volgens de DSM5, dan kun je wel met je hulpvraag bij mij terecht. Houd er dan wel rekening mee dat je de kosten volledig zelf moet betalen, omdat de zorgverzekeraar deze niet vergoedt. Soms kan er wel vanuit een aanvullende verzekering een deel worden vergoed, neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Een aantal behandelingen zijn uitgesloten voor vergoeding. Aanpassingsstoornissen, burn-out, werk-en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen worden niet vergoed. De huisarts is hiervan op de hoogte.

Als je ondanks dit toch bij mij in behandeling wilt, dan maken we samen een keuze in behandelmethode, frequentie en duur van de contacten.

De kosten voor onverzekerde zorg zijn per sessie van 45 minuten €110 (vrijgesteld van BTW).

Wachttijd

Op dit moment is er 8 weken wachttijd tussen het telefonisch aanmeldgesprek en start van behandeling.