Portfolio

Consulent

Sinds begin 2021 ben ik werkzaam als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (www.cce.nl). Door het doen van breed onderzoek en het spreken van alle betrokkenen, probeer ik samen met mijn collega’s op zoek te gaan naar mogelijkheden om weer beweging en ontwikkeling te creëren in vastgelopen casussen.

Ik word altijd weer geraakt door het levensverhaal dat achter ieder persoon zit. Ik ontdek hierdoor steeds weer dat ieder mens op zoek is naar veiligheid, waardering en erkenning.

Trainingen

Ik geef de door mij zelf ontwikkelde training Autisme op de werkvloer. In samenwerking met Uitterdijk Coaching (www.uitterdijkcoaching.nl)  verzorg ik deze training aan managers en HR personeel, voornamelijk in de technische sector.

Ook verzorg ik trainingen voor de Yucel Methode (www.yucelmethode.nl). Dit is een methode die zich door middel van een visuele opstelling (met houten balken en blokken) richt op de eigen regie en kracht van de hulpvrager. Het maakt inzichtelijk dat iemand meer is dan alleen zijn/haar klachten. Het geeft verdieping en vertraging in gesprekken en richt zich ook op herstel richting de toekomst.

Deze methode ligt mij na aan het hart, omdat het naadloos aansluit op hoe ik mezelf heb ontwikkeld als mens en psycholoog. Door oprechte verbinding ontstaat er zoveel ruimte voor inspiratie, herstel en groei.

Docent

Vanaf 2021 ben ik begonnen met doceren. Dit is gestart met het doceren op de GZ-opleiding voor de modules ontwikkelingsstoornissen en proces van psychologisch handelen binnen de RCSW. In het verlengde daarvan raakte ik geïnspireerd om mijn tot nu toe opgedane werkervaring ook te gaan delen met studenten die nog aan het begin van hun loopbaan als orthopedagoog/psycholoog staan. Juist om ook hierin het wetenschappelijke met het praktisch toepasbare te kunnen combineren. Om zo niet alleen te doen aan kennisoverdracht, maar ook een bijdrage te kunnen leveren aan de zelfontplooiing van beginnende orthopedagogen en psychologen. En me vice versa weer te laten inspireren door de heldere visie van studenten. Met die motivatie ben ik met veel plezier eveneens verbonden als docent aan de Radboud Universiteit, binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen.